Na noite estrelecida

La materia de Bretaña tuvo mucho eco en la literatura gallega. Una muestra de ello son los títulos que encontramos en nuestras letras  que nos remiten a las leyendas del ciclo artúrico. Di Xose Luis Méndez Ferrín aquí que ” como gran parte dos autores do século XX, teño unha gran receptividade cara á literatura medieval, non en balde a nosa cultura floreceu na Idade Media e no Renacimiento entrou nun ocaso longo e triste.

Resultado de imagen de mago merlín galicia

Moitos vimos o tema do rei Arturo e o ciclo bretón como un espazo onírico cargado de sentido, unha mitoloxía útil para comprender o noso tempo, os mecanismos da esperanza colectiva. As lendas irlandesas e galesas transmitidas a través do ciclo artúrico de Chrétien de Troyes tiveron unha enorme repercusión aquí, desde Ramón Cabanillas e Álvaro Cunqueiro a Manuel Rivas e Darío Xohán Cabana. Ese mundo foi recreado desde a máis rabiosa e belixerante contemporaneidade. Esa mestura entre o medieval e a vangarda, unida á reflexión sobre o tema da dependencia, está moi presente en parte da miña obra e na doutros autores, pasados e actuais”

Ramón Cabanillas, en su obra Na noite estrelecida, galleguiza el mito y sitúa la espada en Sálvora,  el  Grial en O Cebreiro y el propio Arturo aparece como un caballero sumido en un sueño: la nueva gloria de los pueblos celtas. El mismo autor publicó  O cabaleiro do Sant Grial.

Álvaro Cunqueiro narra en Merlín e familia (1955) la  estancia de Merlín en las tierras de Miranda.

Resultado de imagen de merlín e familia

Cita también Ferrín a Darío Xohán Cabana en clara referencia a su obra Galván en Saor.  Otras novelas gallegas que beben de la materia de Bretaña son  Segredos da Bretaña, de Carlos G. Reigosa e Morgana en Esmelle  de Begoña Caamaño. Esta última será obxecto de lectura optativa para quen queira subir a súa nota.

Resultado de imagen de morgana en esmelle

En otras ocasiones, la materia de Bretaña es tomada como pretexto para desarrollar nuevas tramas. Así ocurre en la novela negra   A procura do falso Grial  de Manuel Forcadela.

El propio  Ferrín se sintió muy atraído por la leyenda artúrica, que muchas veces es una metáfora de los problemas políticos del país.  Prueba de ello son sus obras Amor de Artur, Retorno a Tagen Ata, Bretaña esmeraldina y Percival e outras historias. 

 

Nun nimbo luminoso xorde o bardo adiviño

envolveito en brancuras recendentes de liño,
ollos gazos, profundos, longa barba florida,
cingue a fronte coas hedras da coroa druída
e na man, que reloce como un lirio bendito,
ten a fouce de ouro do litúrxico rito;
a fouce segadora da mandrágora, ao raio
de feitizo e de agoiro dos luares de maio.

É Merlín o profeta, o celta armoricán,
dos silfos e das umias ollado por irmán,
sabedor dos encantos e os máxicos conxuros,
das virtudes das herbas e dos fados escuros,

que nos claros dos bosques e os baixíos costeiros
aprendeu a divina linguaxe dos luceiros;
o bardo das idades, o da secreta ciencia
que a terra fixo súa, impóndolle obediencia
ás augas da riada, aos rochedos do cume,
ás nubes da tormenta, á ardentía do lume.

Impoñente, amosando nativa maxestade,
na mirada un sereno claror de eternidade,
ten os pés -cruz de ouro, folla núa afiada-
sobre o manto da neve unha fúlxida espada.

Aceiro puro e virxe das entrañas da terra,
cos lumes siderais das estrelas en guerra
nas fragas treboantes dos lóstregos forxado,
que no dolmen batido e no Xordán templado,
foille dado a unha raza de homes sans e valentes,
cabeceira de pobos, guiadora de xentes,
para impór unha ciencia, sinalando o camiño
que por riba dos tempos leva ao triunfo diviño.

Ramón Cabanillas, Na noite estrelecida

 

Anuncios